top of page

Vaikuttava, liikuttava valokuvaus palautumisen välineenä ja itsetuntemuksen lisääjänä

Fotojoogaa mielelle

-valokuvauksen verkkokurssi

Palautetta aikaisemmilta kursseilta:

 

"Ylitti odotukset. Epäilin kykyäni ymmärtää ja ilmaista kuvin muuta kuin sitä mitä ne konkreettisesti esittävät. Tällä kurssilla sen vasta opin, ainakin tietoisesti. Tunteiden ilmaiseminen on itselleni muutenkin kömpelöä, mutta kurssi antoi eväät tehdä se rakkaan harrastukseni keinoin."

 

”Ensimmäisen viikon tehtävän aiheuttama reaktio minussa oli aivan uskomaton. Päässäni tapahtunut muutos oli jotain sellaista, mitä en olisi ikinä uskonut tapahtuvaksi valokuvauskurssin avulla! Kurssi oli enemmän kuin hintansa väärti jo ensimmäisen viikon aikana.”

”Kurssi toi syvempää sisältöä valokuvausharrastukseeni. Tehtävät pistivät pohtimaan kuvieni sisältöä ja merkitystä sekä valokuvien yhteyttä kehotuntemuksiini ja tunteisiini. On ollut avartavaa käydä kuvista keskustelua FB-ryhmässä. Tein muutaman omaan sisäiseen kasvuuni liittyvän oivalluksen kurssin aikana.”

 

”Kurssista oli todella paljon hyötyä. Olen aloittanut terapian viime syksynä ja olin sen kanssa jotenkin jumissa. Uskon, että kurssi käynnisti minussa jotakin, joka aukesi sitten terapiassa ja näin olen päässyt itseni kanssa eteenpäin.”

 

”Raja-tehtävä osui kohdalleen juuri oikeaan aikaan. Sain siitä paljon miettimisen aihetta ja kommenteissa käytännön ideoita tilanteen korjaamiseen. Jos yksi todella suuri ongelma poistuu tämän tehtävän ansiosta, hyöty on sanoinkuvaamattoman suuri.”

”Kurssi oli elämänvaiheeseeni paremmin kuin hyvin sopinut osanen, joka mukavasti haastoi minua syventämään valokuvausharrastustani. Kurssista muotoutui tärkeä osa kesääni. Olen kurssin myötä oppinut tietoisemmin valokuvaamaan tunnetilojani ja syvällisemmin katsomaan valokuvia."

 

”Myös tekstin kautta sain syvempää ymmärrystä siihen, miksi yleensäkään harrastan valokuvausta ja miten valokuvaus linkittyy muuhun elämääni. Motivaationi hankkia lisää tietoa ja osaamista valokuvaukseen liittyen on lisääntynyt kurssin aikana. Olen vähitellen oppinut näkemään kuvissani tarinoita (ennen kurssin alkua en niitä vielä nähnyt) ja olen siitä erittäin iloinen.”

 

"Kurssin tehtävät haastoivat kuvaamaan sekä tarkastelemaan kuvattavia kohteita minkä muuten olisin jättänyt huomiotta." 

"Valokuvaajana sain oppia tekniikoista ja muiden näkemyksistä heidän kuviensa ja kommenttiensa kautta. Osallistujien kuvat innoittivat tutkimaan omia kuvakulmiani heidän kuviensa ja tarinoidensa kantilta, jopa matkimaan niitä omaan ympäristööni soveltaen."

"Suurin ilo oli ehdottomasti jakamisen ilo! Oli ihana nähdä muiden kuvia ja kuulla heidän tarinoitaan. Mielenkiintoista ja antoisaa oli myös saada kommentteja toisilta omiin kuviin ja tarinoihin."

"Kiitos paljon kurssista, oli parempi kun olisin osannut kuvitella. Tehtävät olivat mielestäni hyvin laadittuja, niihin pystyi asennoitumaan kevyesti ja toisaalta mahdollisti syvemmänkin itsen tutkiskelun. Näissä tehtävissä en kuitenkaan tuntenut ylittäväni mitään ja kurssi tuntui koko ajan kivalta."

"Tämän kurssin myötä on kyllä auennut uudella tavalla näkeminen, tunteminen ja tulkitseminen kuvien ja kuvaamisen suhteen. Sen myötä myös jotain isompaa, jota en osaa oikein sanoiksi vielä pukea. Jotain sellaista, joka liittyy isommassa mittakaavassa fokukseen, rajaamiseen, esiin tuomiseen, varjoihin piilottamiseen jne... Aikamoista."

"Tavallaan löysin harrastukseni uudelleen paljon syvempänä ja samalla löysin itselleni tunteiden ilmaisukeinon, jollaisen voin sallia itselleni. Kuvin esitettyinä ei tarvitse niin hävetä itseään."

"Kurssilla oli turvallinen ja lempeä ilmapiiri. Kuitenkin myös oli sopivalla tavalla haastetta."

"Kurssisivuston ilme oli mainitsemisen arvoisen selkeä ja informatiivinen. Mahdottomasti kutkuttaa ajatus, että tuolla layoutilla olevan Fotojooga-kirjan saisi joskus hankkia omaksi harjoituskirjakseen. Tämähän on kurssina ajaton ja olisi mahdollista kehittyä kuvaajana ja ihmisenä tulevaisuudessakin tehtäviä uudelleen tehden."

Palautteet ovat kurssitoteutuksista, joissa vetäjinä Fotojoogaa mielelle ja Vaikuttava kuva -kurssin perustajat Anne Toivonen ja Tuula Ahde.

Oletko kiinnostunut löytämään valokuvaamisen avulla uusia voimavaroja sekä syvempää ymmärrystä itsestäsi?

 
Kaipaatko lempeästi liikuttavaa harrastusta tukemaan palautumistasi? 
Etsitkö uskallusta tuoda esiin luovuuttasi, välinettä ilmaisulle?
Mietitkö koskaan, miksi joku kuva vaikuttaa sinuun vahvasti ja haluaisit omiin kuviisi samanlaista vaikuttavuutta? 
Oletko kiinnostunut käyttämään valokuvaamista oman tarinasi eheyttämiseen?

Fotojoogaa mielelle -verkkokurssin käytyäsi katsot ympäröivää maailmaa ja itseäsi hiukan uudella tavalla. 

 

Opit hyödyntämään valokuvaamista itseilmaisun, palautumisen ja haasteiden käsittelyn välineenä.

Jotkut valokuvat ovat niin vaikuttavia, että ne herättävät ajatuksia, tunteita ja tuntemuksia ilman selittäviä ja tulkintaa ohjaavia sanoja. Vaikuttavassa valokuvassa kuvaaja kykenee välittämään oman havaintokykynsä ja "soundinsa". Hänellä täytyy olla tekniikan hallitsemisen lisäksi hyvä itsetuntemus ja uskallus näyttää osa sisäisestä maailmastaan kuvissaan. Kurssilla etsimme itsestämme luovuutta, uskallusta, itsenä ja kuvaajana näkyväksi tulemista.

Huomaat kuinka voit irrottautua päässä pörräävistä ajatuksista keskittymällä tavoitteellisesti tehtävään tai vaihtoehtoisesti heittäytymällä luvan kanssa leikkiin. 

Valokuva voi toimia näkökulmien ja uskomusten avaajana, kun kuvaan on tallentunut jotain yllättävää. 

Fotojoogaa mielelle -valokuvauksen verkkokurssi vie kuvaajan tunnekuvamatkalle, ohjaa omien tunteiden tulkintaan valokuvan kautta.

Kurssin jälkeen osaat paremmin kuvittaa kokemuksiasi sekä tunnistaa kuvien aikaansaamat tunteet itsessäsi. Sanavarastossasi on muitakin sanoja kuin että kuva on "upea" tai "kaunis". 

 • Kurssi kehittää herkkyyttäsi kiinnittää huomiota ilmaisullisiin asioihin, jotka kuvaan tallennettuna välittävät tunteen sekä herättävät henkiin tarinan - omasi tai kuvaamasi kohteen.

 • Opit tuntemaan itsesi paremmin, ja kuvistasi tulee merkityksellisempiä niin itsellesi kuvaajana kuin katsojallekin. Vaikuttavia kuvia.

 • Pääset lähemmäs omaa tunnistettavaa tyyliäsi ja ilmaisuasi, riippumatta vallitsevista suuntauksista tai säännöistä. 

 • Kurssilla pyrimme tunnistamaan ja joskus jopa muuttamaan omia tunnetiloja itse otetun valokuvan kautta. Toisaalta siirrämme huomion pois liiallisesta itseen tai omiin tuntemuksiin keskittymisestä keskittymällä sen sijaan kuvaan, kuvan kohteeseen ja kuvaamiseen.

Kurssi sopii sinulle, mikäli haluat

 • houkutella tarinan ja viestin esiin itsestäsi omien valokuviesi kautta,

 • oppia itsestäsi uutta, löytää piilossa olevia tunteita, aitoa itseä, luovuutta ja voimavaroja,

 • saada uutta inspiraatiota omaan valokuvaamiseen, 

 • hyväksyä, että levollisuudella ja leikillä on oma tärkeä tilansa sinunkin elämässäsi.

Kalustoksi kurssin suorittamiseen käy mikä tahansa kuvausväline: kamerapuhelin, pokkari tai järjestelmäkamera

Kamerasi peruskäyttö sinulla tulee olla hallussa ja olet kiinnostunut kehittymään harrastuksessasi ilmaisullisesti. Lähtötasostasi riippumatta kurssi kehittää sinua myös valokuvaajana, sillä itsetuntemuksen lisääntyessä kehittyy myös kykysi havaita mielenkiintoisia ja olennaisia asioita ympärilläsi. Oli kuvauskohteesi mikä tahansa: luonto, ihminen, kaupunkimaisema tai vaikka urheilutapahtuma. 

 

Mitä on luvassa

 

Fotojoogaa mielelle -verkkokurssi alkaa 1.8.2019 ja kestää viisi viikkoa.

Kurssisivusto on auki n. kuukauden kurssin päättymisen jälkeen, joten voit halutessasi edetä kurssilla omaan tahtiisi.​ 

Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan verkossa.

Jokaisella viikolla on oma teemansa. Viikkoteemaan liittyvien materiaalien ja tehtävien avulla lähestymme valokuvaamista monipuolisena, myös terapeuttisena ja läsnäolotaitoja lisäävänä taidelajina ja harrastuksena.  

Keskeistä kullakin viikolla on kuvaustehtävät, joiden tulokset voit halutessasi jakaa omien pohdintojesi kera keskusteluryhmään. Tavoitteena ei ole vain suorittaa annettua tehtävää, vaan kuvata harkiten, tunnustellen ja myös havainnoida otettua kuvaa. 
Kurssilla syntyvät kuvat ovat henkilökohtaisia, mutta kuvien jakaminen on osa prosessia: opimme katsomalla toisten kuvia ja kuulemalla toisten näkökulmia omiin kuviimme. Yhdessä voimme lempeästi ja arvottamatta tarkastella ilmaisua, kuvan välittämää viestiä ja vaikuttavuutta. 

Viikkoteemat

 

Ennakkomateriaali:

- tunteiden nimeäminen ja tunnistaminen kehomielessä

- kuva-aarteen metsästys

- orientoituminen kurssin sisältöön, etenemiseen ja ohjeet 
 

 1. Fokus - Minä kuvassa ja kuvaajana
  - pysähtyminen ja irtautuminen: oma kuva, itsen näkeminen kuvassa
  - minä kuvaajana
   

 2. Valo - Uskallus, näkyväksi tuleminen
  - itsen, tunteiden ja oman tyylin näkyväksi tekeminen
  - varjoa ei tarvitse pelätä, sieltäkin voi löytyä voimavaroja 
   

 3. Tarina - Herkkyys tunnistaa ja välittää tarina
  - kyky nähdä ja kokea, luovuus
  - oma tarina valokuvassa
   
 4. Rajaus - Mikä on riittävästi?
  - karsiminen, riittävyys
  - hyvät ja huonot jaksamisen rajat​
   

 5. Jälkikäsittely - Palautuminen
  - stressi, ylikuormittumisen merkit
  - valokuvaaminen stressistä palautumisen välineenä
  - jälkikäsittelyleikki

Materiaali ja sisältö

 

Uusi aineisto ilmestyy kurssisivustolle aina torstaisin.

 1. Luettavaa materiaalia, videoita, äänitteitä
  Viikkomateriaalin käyt lävitse 10-20 minuutissa, käsiteltyjen asioiden pohdintaan käytät haluamasi ja tarvitsemasi ajan.
 2. Viikkotehtävät
  2-4 ohjattua kuvaustehtävää viikon teemaan perustuen: valitset oman tunteesi ja voimavarojesi mukaan intensiteetin jolla niihin paneudut.

 3. Viikon vinkit

 4. Mahdollisuus tehtäväkuvien jakamiseen ja keskusteluun kurssin omassa Facebook-ryhmässä. 

 Ilmoittautuminen avautuu pian! >  

Vaikuttava, liikuttava valokuvaus

 

Valokuvaus voi olla harrastuksena terapeuttista ilman, että kyseessä olisi varsinainen valokuvausterapia. Itse olen saanut valokuvaamisesta ja kuvien käsittelystä valtavasti sisältöä, iloa ja ystäviä elämääni. Valokuvaaminen liikuttaa kehoa ja mieltä, herättää luovuuden, hyödyntää herkkyyttä, dokumentoi, opettaa olemaan läsnä tässä hetkessä. Valokuvaus syventää itsetuntemusta, herättää erilaisia tunteita ja opettaa niiden tunnistamista itsessä.

Fotojooga-sanaan kiteytyi ajatus ja kokemus valokuvaamisen vaikutuksesta niin mieleen kuin kehoon. Fotojoogalla ei ole yhteyttä joogaan muutoin kuin vaikutuksiltaan - valokuvaus voi olla niin aktivoivaa kuin rauhoittavaa mielen jumppaa. 

 

Kuvilla pystyin ilmaisemaan silloinkin kun tuntui, että ei ole voimia muodostaa sanoja, saati tolkullisia lauseita. Valokuvaaminen antoi minulle loppuunpalamisesta toipuessa motiivin lähteä ulos ja liikkeelle, nousta sohvalta edes hetkeksi omalle pihalle. Uppouduin kuvaamiseen ja kohteiden näkemisen riemuun.

 

Valokuvaamisen avulla on mahdollista irrottautua arjen stressistä ja keskittyä tallentamaan näkemäänsä. Yhdenlaista mindfulnessia ja myös laji, jossa herkkyys on ehdottomasti vahvuustekijä.

 

Valokuvaaminen on hyvää taukojumppaa myös silloin, kun on jumittunut väkisin tekemiseen, on se tekeminen sitten konkreettista puurtamista tai ajattelutyötä. Tai vaikka loputtoman ajatusmyllyn pyörittämistä. Irtautuminen hetkeksi, etsimen läpi ympäristön ja asioiden rajaaminen antaa aivoille ja jännittyneelle keholle mahdollisuuden palautua ja järjestäytyä uudelleen. Käy nappaamassa yksi yllättävä kuva tai ota kuva itsestäsi kysyäksesi kuvalta: mikä juuri nyt on hyväksi, mitä tarvitset?

Kuvaaminen ei vaadi välttämättä hienoa kalustoa. Huomasin, että kännykälläkin pärjää ja päätin kehittää osaamistani sillä saralla. Jollekin toiselle taas kalusto on olennainen osa ja vie harrastusta eteenpäin haluttuun suuntaan.

Tuleeko valokuvaamisesta sinun voimauttava harrastuksesi, vai onko se jo sitä? Onko luovuutesi tuloksia esillä, vai piilossa "piirongin laatikossa"?

Kurssin vetäjä

Tuula Ahde

Kuvaan lähinnä luontoa ja makrokuvia, harrastus on minulle samalla läsnäoloharjoitusta. Olen kiinnostunut kehittymään katukuvauksessa ja totuttelen käsittelemään mm. ikääntymisen ja loppuunpalamisen tuomia tunteita omakuvissa. Etsin ja näen omissa sekä muiden kuvissa pinnan alla olevia tarinoita ja tunteita; kuvitan lukemiani tekstejä, laulujen sanoja sekä tekstitän ottamiani kuvia. Ilmaisulliset asiat kiinnostavat minua enemmän kuin tekniikka. Harrastuksiini ja mielenkiinnonkohteisiini on kuulunut aina myös ihmisluonnon tutkiminen. Olen mm. Erityisherkän elämää -verkkosivuston perustaja ja toimin verkkokurssien vetäjänä. 

Olen harrastajakuvaaja, visuaalinen suunnittelija, MAT. Visuaalisen ilmaisun opintojen lisäksi olen opiskellut valokuvaamista, kännykkäkuvaamista sekä kuvien jälkikäsittelyä lukuisilla kursseilla. Työurani olen tehnyt pääosin visuaalisen suunnittelun, markkinoinnin ja verkko-oppimisen suunnittelun parissa. 

Järjestelmäkamera on pölyttynyt kaapin perällä jo pitkään, sillä intohimoni on tutkia kamerapuhelinten mahdollisuuksia.

https://www.instagram.com/tuulahde/

http://kamera-lehti.fi/makrokuvia-mordorista/

HUOM!
Verkkokurssi ei sisällä henkilökohtaista valmennusta tai ohjausta, mutta olen facebook-ryhmässä seuraamassa keskustelua ja kommentoimassa. Palaan tarvittaessa paljon keskustelua herättäneisiin aiheisiin.
Kurssi ei sovellu akuuttiin tunne-elämän kriisin käsittelyyn, eikä vetäjällä ole valmiuksia terapeuttiseen ohjaukseen.
Saat yhteyden sivun alareunan lomakkeella tai sähköpostitse fotojooga ( at ) gmail.com.

 

Fotojoogaa mielelle.png
Tunteet.jpg

Kurssikuvagalleria

Galleriassa otteita kuvasadosta kurssilaisten tunnekuvamatkojen varrelta.

Lämpimästi tervetuloa tunnekuvamatkalle!

Fotojoogaa mielelle -verkkokurssi 89 eur

 

Tule mukaan viiden viikon tunnekuvamatkalle: vaikuttavia kuvaustehtäviä, ajatuksia herättävää materiaalia,

uusia näkökulmia, kuvien jakamista ja keskustelua.
Kurssi alkaa torstaina 1.8.2019
, ilmoittautuminen avataan pian!

Saat heti ilmoittauduttuasi pääsyn kurssisivustolle, jossa voit tutustua ennakkomateriaaliin. 

Ryhmän koko on rajoitettu, varmista paikkasi! 

Sneakpeak.png

Fotojooga on myös
Facebookissa: Fotojoogaa mielelle

Pinterestissä: @fotojoogaa 

Instagramissa: @fotojoogaa_mielelle, #fotojoogaamielelle, #vaikuttavakuva #fotojooga

bottom of page